Şehit Gazi Yakınları

  • 3713 sayılı Kanun kapsamındaki malul ve gazilerin (3713 sayılı Kanunun ek birincimaddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan maluller ile 670 sayılı KHK’nın 9 uncu maddesine göre tazminat hakkından faydalanan gaziler); ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olmaları halinde atama teklifleri “Memur” unvanlı kadrolara yapılmıştır.

Tüm Gazi Ve Şehit Yakınlarından ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hepsi, ayrım yapılmaksızın “Memur” kadrosuna atanmalıdır.

  • 27.07.2016 tarih ve 29783(2.Mükerrer) KHK öncesi kamuya atanmış olan Şehit ve Gazi Yakınları atandıkları tarih sonrası lise öğrenimlerini tamamladıkları takdirde 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun Ek 1 inci maddesinin 7. Fıkrası ‘‘Bu madde kapsamında atama teklifi yapılarak göreve başlayanlar, niteliklerini taşıdıkları veya eğitim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadro ve pozisyonlara, görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarınca atanabilir.’’ Hükmünce kurumları tarafından sınavsız olarak unvan değiştirebiliyorlardı. Öğrenimlerini tamamlayan şehit ve gazi yakınları için 27.07.2016 tarih ve 29783(2.Mükerrer) KHK öncesi olduğu gibi sınavsız unvan değişikliği hakkını tanıması talep edilmektedir.
  • Şehit Çocuklarının tamamı, Gazilerimize 2. İş imkânı ve diğer kanunların iş hakkı

sayısının 3’e çıkarılması gerekmektedir.
 

  • 3713 sayılı Kanun kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına atanan Gazi, Gazi Ve Şehit Yakınlarının kadrolarının tamamı şahsa bağlı kadro yapılmalıdır.
  • Gazilerimize 3600 gün ile emeklilik imkânı sağlanmalıdır.
  • Üniversitelerde görevli; Gazi, Gazi Ve Şehit Yakınları’na üniversiteler arası naklen geçiş imkânı tanınmalıdır.
  • Şehit yakınlarının (Çocuğu, kardeşi) süresiz tanıtım kimlik kartı verilmelidir.
  • Şehit - Gazi haklarının eşitlenmesi noktasında iyileştirilmeler yapılmalıdır.
  • Lise ve altı mezun olanlar ve yardımcı hizmetler sınıfına tabi personeller ile özel kanunlara tabi olarak istihdamı sağlananların ek göstergelerinin 2800 olarak belirlenmesini, ek gösterge tablosunda yapılacak düzenlemenin 5510 sayılı kanuna tabi kamu görevlilerinin emekliliğine nasıl yansıyacağının detaylı açıklamasının yapılmasını, güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranında yükseltme yapılarak günümüz ekonomik şartlarına uygun ve adil olarak iyileştirilmelidir

 
NOT: BELİRTİLEN GENEL TALEPLERDİR. YETKİLİ SENDİKA OLDUĞUMUZDA, KURUMSAL ÖLÇEKTE ANKET,TOPLANTI VE İSTİŞARELER YAPILARAK HER KURUM İÇİN AYRI AYRI RAPORLAR TEDARİK EDİLECEK, TEKLİFLER OLUŞTURULACAKTIR.

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun