EK GÖSTERGEYE İLİŞKİN TALEPLER

EK GÖSTERGEYE İLİŞKİN TALEPLER

HABER TARİHİ: 15 Haziran 2022
177 Kişi okudu

Cumhurbaşkanlığına;

''Ön lisans ve lisans mezunlarının ek göstergesinin 3600’den başlayarak düzenlenmesini, lise ve altı mezun olanlar ve yardımcı hizmetler sınıfına tabi personeller ile özel kanunlara tabi olarak istihdamı sağlananların ek göstergelerinin 2800 olarak belirlenmesini, ek gösterge tablosunda yapılacak düzenlemenin 5510 sayılı kanuna tabi kamu görevlilerinin emekliliğine nasıl yansıyacağının detaylı açıklamasının yapılmasını, güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranında yükseltme yapılarak günümüz ekonomik şartlarına uygun ve adil olarak iyileştirilmesi'' içerikli talebimizi iletmiş bulunuyoruz. Tüm Kamu Çalışanlarına duyurulur.

#3600EkGösterge

#emeklilik

#ekgösterge

#şehityakınları

#gaziyakınları

#şehitvegaziyakınları

#KamuGörevlileri

#Emekliler

#memur

#Kamu

#KamuÇalışanları

#KamuSendikası

#ŞehitGaziAileleri

#SivilŞehit

#Sağlık

#Sendika

#SağlıkÇalışanları

#TümKamuSenSağlık

#TümKamuSenEğitim

#TümKamuSenDiyanet

#TümKamuSenTarımOrman

#Eğitim

#Diyanet

#Tarım

#Orman

#Adalet

#AdaletBakanlığıPersoneliÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun