EŞİTSİZLİKTE DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR!

EŞİTSİZLİKTE DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR!

HABER TARİHİ: 12 Haziran 2022
269 Kişi okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından bazı meslek gruplarına verilen 3600 ek gösterge sözünün üzerinden neredeyse 4 yıl geçmişti ki  6 Haziran’da kabine toplantısında “Bütün memurların ek gösterge rakamları 600 puan artırılacak, ek göstergesi 3000 olan tüm kamu çalışanlarının ek göstergesi 3600’e yükseltilecek, hiyerarşik denge korunacak, genel müdür yardımcılarının ek göstergesi 3600’den 4400’e çıkarılacak, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri 2200’den 3000’e yükseltilecek, yardımcı hizmetlilere ek gösterge verilecek ve idareci konumundaki personelin ek gösterge rakamları düzenlenecek” şeklinde açıklamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi internet sitesinde “Kamuda 3600 Devrimi” başlığı adı altında, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinde ise “Bakan Bilgin: 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile Emeklilik Sistemimizde Devrim Niteliğinde Bir Değişim Yaptık’’ başlığı altında haber paylaşımında bulunulmuştur. Emekli sandığından emekli olanların oranı ile kamuda istihdamı sağlanan memur oranının 5.1 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilirken en önemli detaylardan kaçınılarak yapılan haberlerin sadece belirli bir kesimin üzerinden yapılması bizlere yalnızca eşitsizlikte devrim niteliğinde adımlar atıldığını anlatmaktadır.

5434 sayılı kanuna tabi olanlar ile 5510 sayılı kanuna tabi olanlar arasındaki uçurum daha da büyücek gibi görünmektedir. Güncelleme katsayısı hesaplama yöntemi ile aylık bağlama oranlarının değiştirilmesi sonucunda, 5510 sayılı kanun ile bağlanan yaşlılık aylıklarının önceki döneme kıyasla oldukça geride kaldığı her kesimce bilinmektedir. Şimdi de 5510 sayılı Kanuna tabi olanlar için gerekli detaylar verilmemiş ve yine hak kayıplarının yaşanacağı korkusu zihinlere yerleştirilmiştir.

Yeni düzenlemeyle polis, hemşire ile birlikte din görevlisi kadrolarıyla kapsam genişletilmiştir. Bu düzenlemeyle amire verilmeyen hak memura verilmiş; ilçe müdürü, şube müdürü ve şef kadrolarına verilen ek göstergelerle bu kadrolar 3600 ek göstergenin altında bırakılmış, mahiyetlerindeki görevlilere ise 3600 ek gösterge hakkı tanınarak hiyerarşik düzen kaos haline getirilmiş, dolayısıyla çalışma barışı yine tarumar edilmiştir.

Ayrıca bahsi geçen kadrolarda (polis, hemşire ve din görevlisi) hizmet verirken gerekli koşulları sağlayıp unvan değişikliği ya da kurumlar arası geçiş yapan personel, 3600 ek göstergeden yaralanabilmek adına geri dönebilmek için adeta seferberlik başlatacak ve bu durum büyük bir karışıklığa yol açacaktır.

Katsayıların ne olacağı adeta boş bırakılmışken 600 ek puan, maaşa sadaka zammının ardından tazminat oranına ve emeklilikte aylığa da sadaka zammından öteye gidememiştir.

Değerli kamu çalışanları, haklarınızı sırf iktidar ile ters düşmemek adına peşkeş çekenlerin karşısında olmalı ve istifalarınızı sunmalısınız. Her şey bir kıvılcım ile başlar, bir kişinin başlatmış olduğu kıvılcım rant peşinde koşan sendikaları tutuşturmaya yetecektir. Sizleri istifanızı sunarak had bildirme ateşini yakmaya davet ediyorum.

Yaşar HÜSEYİNOĞLU

Genel Başkan

#EşitsizlikteDevrimNiteliğindeAdımlar

#3600EkGösterge

#emeklilik

#ekgösterge

#şehityakınları

#gaziyakınları

#şehitvegaziyakınları

#KamuGörevlileri

#Emekliler

#memur

#Kamu

#KamuÇalışanları

#KamuSendikası

#ŞehitGaziAileleri

#SivilŞehit

#Sağlık

#Sendika

#SağlıkÇalışanları

#TümKamuSenSağlık

#TümKamuSenEğitim

#TümKamuSenDiyanet

#TümKamuSenTarımOrman

#Eğitim

#Diyanet

#Tarım

#Orman

#Adalet

#AdaletBakanlığıPersoneliÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun